Димитровград

             ЦСМП-Хасково е създаден по ПМС № 211/06.10.1994год, с разгръщането на 5 филиала - Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград и Свиленград, които се явяват приемници на отделенията за бърза и неотложна медицинска помощ на съответните общински болници.

Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com