Тополовград

                  През 2001 година след влизане в сила на Указ на Министерски Съвет за ново административно териториално делене и на преминаване на общини Ивайловград и Тополовград в територията на Област Хасково, в структурата на ЦСМП-Хасково се вливат и тези 2 филиала. 

Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com