Профил на купувача


Решение за избор на доставчик на компютърни конфигурациии

Решение за избор на доставчик на компютърни конфигурациии


Протокол от комисияПокана за пазарно проучване за доставка на компютърна техника Вариант 2

Покана за пазарно проучване за доставка на компютърна техника Вариант 2


Покана за пазарно проучване за доставка на компютърна техника

Покана за пазарно проучване за доставка на компютърна техника


Профил на купувача - след 1.11.2016

  Вход - Профил на купувача


Информация за изпълнението на договор за ОП за доставка на гориво през 2015г


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com