Профил на купувача


Информация за сключен договор за гориво през 2016 год.Договор за Доставка на гориво за сан. авт. през 2016г чрез БСБРешение за изпълнител на п-ка за "Ремонт на сан. авт. и доставка на резервни части през 2016г"Протокол от комисия за ремонт на сан. автомобили на ЦСМП - Хасково през 2016 год.Заповед за комисия за ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП-Хасково през 2016гДоговор за "Доставка на ваучери за храна през 2016 год."


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com