Профил на купувача


Решение без обявление за Доставка на гориво 2016г. чрез Борсово представителствоДоговор за Борсово представителство за Гориво 2016гЗаповед за комисия за ОП за доставка на медицински консумативи 2016гСписък с постъпили предложения за доставка на медицински консумативи 2016гРешение за изпълните на ОП с предмет " Доставка на медикаменти за ЦСМП-Хасково през 2016г"Протокол от комисия за Доставка на медикаменти през 2016г.


Център за спешна медицинска помощ Хасково
Design and Developer: VPIdesigns.com